انتصاب دکتر اکرم احمدی به عنوان مسئول آزمایشگاه عمومی مرکز تحقیقات و آموزش گلستان

دکتر اکرم احمدی به عنوان مسئول آزمایشگاه عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان منصوب شد.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و اموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، طی حکمی از سوی دکتر علیرضا کیانی معاون پژوهش، فناوری و انتقال­ یافته های مرکز، دکتر اکرم احمدی به این سمت منصوب شد. متن این حکم به این شرح می باشد:
سرکار خانم دکتر اکرم احمدی
عضو محترم هیات علمی مرکز
با سلام
احتراما حسب هماهنگی به عمل آمده با سرپرست محترم بخش تحقیقلا جنگل و مرتع، بدینوسیله پیگیری امور مربوط به آزمایشگاه عمومی مرکز با کد۳۱۶۶۲۱۸۸۵۷۰۰۰۰۸۸ IR به شما محول می گردد. امید است با اتکال به ایزد منان و هماهنگی و همکاری در انجام امور محوله موفق و موید باشید.
امید است با اتکال به ایزد منان وهمکاری مسئولان بخش ها ،ایستگاه ها و واحدهای تابعه مرکز در اجرای وظایف وامور محوله موفق وموید باشید.


علیرضا کیانی
معاون پژوهش وفناوری مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان