بازدید مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مراوه‌تپه از برنامه های ایستگاه تحقیقاتی مرکز تحقیقات و آموزش گلستان

مهندس سلیمان محمدی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مراوه‌تپه از برنامه های تحقیقاتی و پروژه های پژوهشگران ایستگاه تحقیقاتی مراوه تپه وابسته به مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان در تیر ماه ۹۸ بازدید به عمل آورد.


به گزارش روابط عمومی و و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، مهندس کریم مقصودلو رییس ایستگاه تحقیقاتی مراوه تپه در این خصوص گفت: در این برنامه که با حضور دکتر ابوالفضل فرجی رییس و همراهی دکتر کیانی معاون پژوهشی مرکز انجام شد ایشان از پروژه‌ها و طرح‌های اجراشده و همچنین برنامه های عمرانی و توسعه ای بازدید نمودند و در خصوص نحوه بهره گیری از برندادهای تحقیقاتی، همکاری های بیشتر بین دو مجموعه در راستای نیازهای بخش کشاورزی شهرستان و تعامل بیشتر تحقیقات، آموزش و اجرا گفتگو شد.