حضورنماینده کارگروه و مسئول امور آزمایشگاه های مرکز تحقیقات و آموزش گلستان در جلسه کارگروه آزمایشگاه های سازمان تات

چهل و هشتمین جلسه کارگروه ساماندهی آزمایشگاه های سازمان تحقیقات و آموزش و ترویج کشاورزی با حضور دکترحسن مومنی و دکتر امیرمحسنی امین و نمایندگان موسسه های تحقیقاتی در محل موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی و نمایندگان مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی و روابط بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، در این جلسات دکتر افشین مساوات به عنوان نماینده کارگروه و مهندس غلامرضا خردمند به عنوان مسئول امور آزمایشگاه های مرکز در برنامه فوق حضور داشتند. شایان ذکر است در این جلسه با حضور نماینده شرکت دوران مشکلات و زمینه های عملیاتی نمودن سامانه در سازمان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.