بازدید گروهی از مدیران جهاد کشاورزی گلستان از روند برنامه های کاشت آزمایشات برنج به روش مستقیم (خشکه کاری) در ایستگاه تحقیقات کشاورزی عراقی محله گرگان

مهندس عباسی معاون تولیدات گیاهی، مهندس محمد سبزه مدیریت هماهنگی ترویج به همراه گروهی از مدیران و کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان از طرح ها، مزارع و برنامه های کاشت آزمایشات برنج به روش مستقیم (خشکه کاری) در ایستگاه تحقیقات کشاورزی عراقی محله گرگان وابسته به مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان بازدید نمودند.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی گلستان، در این برنامه که در روز شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸ با حضور دکتر کیانی معاون پژوهشی، دکتر یونس آبادی رییس بخش تحقیقات گیاه پزشکی، دکتر فیض بخش رییس ایستگاه و گروهی از محققان حاضر انجام شد به همراه توضیحات دکتر کیانی و دکتر یونس آبادی از روند اجرا و نحوه انجام محاسبات مصرف آب در این روش، چالش های علف های هرز، تاثیر علف کش های مختلف و …، و دستاوردهایی که تا کنون تحقیقات به آن دست یافته است از طرح های خشکه کاری برنج در ایستگاه بازدید کردند و در گفتگوها، درخصوص روند برنامه توضیحات لازم ارایه شد.