برگزاری جلسه خشکه کاری برنج در سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان

جلسه کاشت برنج به روش مستقیم (خشکه کاری) روز شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸ با حضور دکتر مختار مهاجر در محل دفتر ریاست سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی گلستان، در این برنامه که با حضور دکتر ابوالفضل فرجی رییس مرکز، دکتر کیانی معاون پژوهشی، دکتر یونس آبادی رییس بخش تحقیقات گیاه پزشکی، مهندس عباسی معاون تولیدات گیاهی، مهندس محمد سبزه مدیریت هماهنگی ترویج به همراه گروهی از مدیران و کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان انجام شد در خصوص کاشت آزمایشات برنج به روش مستقیم در ایستگاه های تحقیقاتی و آخرین چالش ها و دستاوردهای این روش و همچنین وضعیت زمین های کشاورزانی که از این روش بهره گرفته اند بحث و تبادل نظر شد.