برگزاری جلسه ارزیابی کاشت برنج به روش مستقیم (خشکه کاری) در مرکز تحقیقات و آموزش گلستان

جلسه ارزیابی وضعیت کاشت برنج به روش مستقیم (خشکه کاری) روز شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸ با حضور دکتر کیانی معاون پژوهشی، مهندس عباسی معاون تولیدات گیاهی، مهندس محمد سبزه مدیریت هماهنگی ترویج سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان در محل دفتر ریاست مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی گلستان، در این برنامه که بازدید از از روند برنامه های کاشت آزمایشات برنج به روش مستقیم (خشکه کاری) در ایستگاه تحقیقات کشاورزی عراقی محله گرگان انجام شد در خصوص آخرین دستاوردهای پژوهشی و پیشنهاداتی که تا کنون محققان به آن دست یافته اند و بهترین روش های عملکرد در این حوزه گفتگو شد.