نشست ریاست موسسه علوم دامی کشور با رییس مرکز تحقیقات و آموزش گلستان

دکتر سعید اسماعیل خانیان رییس موسسه تحقیقات علوم دامی کشور در نشست با دکتر ابوالفضل فرجی رییس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، راه های ارتقا و توسعه برنامه های پژوهشی حوزه تحقیقات علوم دامی را بررسی نمودند.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، در این نشست که در محل دفتر ریاست مرکز انجام شد دکتر رضا کمالی رییس بخش تحقیقات علوم دامی و گروهی از اعضای هیات علمی بخش نیز حضور داشتند و ضمن بررسی شرایط جاری سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی وموسسات، و سیاست های جدید وزارت و سازمان در حوزه دام و خوراک دام و پرورش دام، در خصوص راه های توسعه و ارتقای برنامه های پژوهشی و توسعه ای بخش در حوزه های جدید، بحث و گفتگو شد.