برگزاری دوره آموزشی ملی مدیریت تلفیقی آفات و بیماری های پنبه در مرکز تحقیقات و آموزش گلستان

دوره آموزشی ملی مدیریت تلفیقی آفات و بیماری های پنبه در ساختمان شهید حاجی کریمی معاونت آموزش مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، رشته شغلی فراگیران دوره کارشناس زراعت و دانه های روغنی بوده و این برنامه بنا به در خواست معاونت زراعت وزارتخانه ( دفتر پنبه ) در سطح ملی برگزار شد و اساتید دوره: دکتر محمود جوکار، دکتر محمدرضی نتاج و دکتر هروی از ۱۰/۰۴/۱۳۹۸ تا ۱۲/۰۴/۱۳۹۸ در ۲ بخش تئوری و عملی آخرین نکات این حوزه را به اطلاع فراگیران رساندند.