برگزاری کارگاه آموزشی با موضوع سلامت بانوان در مرکز تحقیقات و آموزش گلستان

کمیته بانوان مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان به مناسبت دهه کرامت و در راستای توانمندسازی بانوان شاغل مرکز پیرامون دانش عمومی بهداشتی بانوان، کارگاه آموزشی با عنوان ” توانمند سازی بانوان با رویکرد بهداشت و سلامت” با همکاری معاونت آموزشی مرکز و مرکز بهداشت گرگان در محل ساختمان شهید حاجی کریمی برگزار نمود.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، در این دوره که با حضور گرم و پر شور بانوان همکار تشکیل شد به اهم مباحث سلامتی و بیماری های مرتبط با زنان و مهم ترین راه های پیشگیری پرداخته شد و در فضایی کارگاهی بحث و تبادل نظر صورت گرفت.