بازدید پژوهشگران بخش تحقیقات گیاهپزشکی مرکز تحقیقات و آموزش گلستان از باغ های انار استان

پژوهشگران بخش تحقیقات گیاهپزشکی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان در راستای ماموریت های بخش، ۱۶ تیر ماه ۱۳۹۸ بازدیدی را از باغ های انار منطقه به عمل آوردند.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، دکتر معصومه یونس آبادی رییس بخش تحقیقات گیاهپزشکی مرکز در این خصوص گفت: در راستای رسالت و ماموریت های بخش، همکاران پژوهشگر این بخش: دکتر ربانی نسب و مهندس مبشری بازدیدی از باغ های آزاد شهر و منطقه رامیان انجام دادند و ضمن بررسی مسایل مختلف منطقه، توصیه ها و نقطه نظرات لازم را به باغداران ارایه نمودند.
گفتنی است در باغ های مورد بازدید به شدت آلودگی به بیماری اسکب که عامل قارچی است مشاهده شد که توصیه های لازم جهت کاهش خسارت و علایم بیماری توسط دکتر ربانی نسب به باغداران ارایه گردید.