برگزاری چهارمین جلسه سال ۹۸ شورای پژوهشی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان

چهارمین جلسه سالجاری شورای پژوهشی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان در روز شنبه ۲۲ تیر ماه ۱۳۹۸ در دفتر معاونت پژوهشی برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان ، در این برنامه که با حضور دکتر ابوالفضل فرجی رییس مرکز، دکتر علیرضا کیانی معاون پژوهش، فناوری و انتقال­ یافته و روسای بخش های تحقیقاتی مختلف و همکاران معاونت پژوهشی برگزار شد ابتدا دکتر کیانی ضمن خوشامد گویی، عنوان وروند جلسه را تشریح نمود در ادامه حاج آقا ملایی مسول دفتر نماینده ولی فقیه در مرکز توضیحات کاملی در راستای تبیین گام دوم انقلاب بیان کرد.
در بخش بعدی دکتر کیانی ضمن بررسی مصوبات جلسه سوم شورای پژوهشی از جمله نامه دکتر خاوازی و ۴۲ بند نامه و اقدامات مورد نظر در سطح مرکز، بر پیگیری و اجرای موارد دیگر از جمله: ارائه گزارشات مبسوط و مصور بخش های تحقیقاتی ، مستند سازی فعالیت های شاخص بخش های تحقیقاتی در قالب معرفی بروندادها، حفاظت از کلکسیون ها، بانک ژن و هرباریوم و ساماندهی آنها، انعکاس دستاوردهای شاخص محققان بخش های تحقیقاتی در فصل نامه بازتاب سازمان تحقیقات و تشکیل کمیته تخصصی واردات دانش فنی و فناوری تاکید داشتند.
در انتها دکتر فرجی رییس مرکز ضمن خدا قوت به همکاران و شادباش دهه کرامت، نقطه نظرات و دیدگاه خود را با توجه به سیاست های کلان کشور، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان تحقیقات ازجمله: بر پیگیری طرح های مصوب پدافند غیر عامل، به روز رسانی سامانه علم سنجی، اطلاع رسانی دقیق و فعال از برنامه های مرکز، زراعت چوب و گیاهان دارویی، باغ بوتانیک و زیتون، تشکیل کارگروه برداشت، برنامه عملیاتی کلکسیون ارقام، مجله پژوهشی مرکز، تشکیل کارگروه کنجد و تاکید بر تهیه گزارشات مصور از سیمیت و طرح خشکه کاری برنج و تدارک روز مزرعه علوفه در سطح ملی، طرح های جریان ساز، گلخانه گیاه پزشکی و برخی موارد دیگر را با تاکید توصیه نمودند.
در این جلسه برای هر یک از موارد فوق الذکر مباحث کارشناسی بین حاضران صورت پذیرفت.