برگزاری اردوی فرهنگی آموزشی بانوان بسیجی مرکز تحقیقات و آموزش گلستان

به مناسبت دهه کرامت و در راستای توانمندسازی بانوان شاغل، اردوی فرهنگی آموزشی بانوان بسیجی پایگاه مقاومت بسیج کاشف العلوم مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان در تیر ماه ۹۸ برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، مهندس میناغزائی یان مشاور امور بانوان مرکز در این خصوص گفت: در این برنامه دورهمی که با برنامه ریزی پایگاه بسیج و در راستای سلسله برنامه های بزرگداشت دهه کرامت و با حضور گرم و پر شور بانوان همکار تشکیل شد به اهم مباحث مربوط به راههای توسعه و ارتقای توانمندی های بانوان و راههای مشارکت فعالتر در توسعه مرکز پرداخته شد و در فضایی صمیمی بحث و تبادل نظر صورت گرفت.