انتصاب دکتر حجت اله ربانی نسب به عنوان سرپرست مرکز رشد واحدهای فناور کشاورزی استان گلستان

دکتر حجت اله ربانی نسب محقق مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان به عنوان سرپرست مرکز رشد واحدهای فناور کشاورزی استان گلستان منصوب شد.


به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، در این ابلاغ که با معرفی دکتر ابولفضل فرجی رییس مرکز انجام شده آمده است:

جناب آقای دکتر حجت اله ربانی نسب
عضو محترم هیات علمی مرکز
با سلا م احترامآ نظر به سوابق وتجربیات مفید جنابعالی وحسب هما هنگی انجام شده به موجب این ابلاغ به عنوان سرپرست مرکز رشد منصوب می گردید. امید است با اتکال به ایزد منان وهمیاری و همدلی همکاران در انجام امور ارجاعی موفق و موید باشید.


ابولفضل فرجی
رییس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی ومنابع طبیعی استان گلستان


روابط عمومی مرکز همراه با شادباش افتخار کسب ردای خدمت به ایشان و آرزوی توفیق روز افزون، امیدوار است از راهنمایی ها و همکاری های ایشان بهره مند باشد.