بازدید مدیران اداره کل اوقاف گلستان از گنجینه دستاوردهای پژوهشی مرکز تحقیقات و آموزش استان

گروهی از مدیران اداره کل اوقاف و امور خیریه استان گلستان از مزارع تحقیقاتی و گنجینه دستاوردهای پژوهشی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان در ایستگاه تحقیقاتی عراقی محله (گرگان) بازدید به عمل آوردند.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، در این برنامه که با همراهی دکتر فیض بخش رییس ایستگاه و گروهی از پژوهشگران مرکز انجام شد، حجت الاسلام شعبانی و همکاران ایشان از فعالیت ها و دستاوردهای تحقیقاتی این مرکز بازدید و در جریان روند فعالیت های پژوهشی و آموزشی این مرکز در استان قرار گرفت.