تقدیر رییس موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور از عضو هیات علمی مرکز تحقیقات و آموزش گلستان

دکتر ابراهیم ابراهیمی رییس موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور از دکتر محمدعلی آقاجانی معاون آموزشی و عضو هیات علمی بخش تحقیقات گیاهپزشکی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان تقدیر کرد.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، با توجه به حضور فعال در سمینار علمی و ارایه دستاوردهای پژوهشی: توسعه و اعتبارسنجی مدل پیش آگاهی بیماری بادزدکی سیب زمینی در منطقه گرگان، ضمن اعلام این مهم، با اهدای لوح تقدیر از دکتر آقاجانی تجلیل بعمل آمد.

در بخشی از متن این لوح آمده است:
بدین وسیله از زحمات بی شائبه جناب آقای دکتر محمد علی آقاجانی که در سمینار علمی برگزار شده در تاریخ ۱۸/۴/۱۳۹۸ در محل این موسسه با موضوع: توسعه و اعتبارسنجی مدل پیش آگاهی بیماری بادزدکی سیب زمینی در منطقه گرگان، به عنوان سخنران شرکت و نسبت به اراِبه یافته های تحقیقاتی اقدام نموده اند کمال تشکر و قدر دانی را دارد.
امید است که این ارتباطات علمی که موجبات رشد و شکوفایی جامعه علمی کشور را فراهم می سازد بیش از پیش مستدام باشد.


ابراهیم ابراهیمی
رییس موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور