برگزاری سلسله سخنرانی های علمی در مرکز تحقیقات و آموزش گلستان

از مجموعه برنامه های علمی ارایه دستاوردهای پژوهشی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، ۲ عنوان سخنرانی در تاریخ ۲۵ تیر ۱۳۹۷ در سالن پروفسور جعفر ارشاد گرگان ارایه شد.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، در این آیین که با حضور دکتر فرجی رییس مرکز، دکتر کیانی معاون پژوهشی و گروهی از اعضای هیات علمی و پژوهشگران انجام شدنخستین سخنران برنامه دکتر محبوبه شریفی پژوهشگر بخش تحقیقات گیاه پزشکی با مقدمه ای در خصوص آفات و بیماری های محصولات پاییزه از جمله کلزا و گندم مطالبی را بیان نمود. دکتر شریفی همچنین در خصوص آفات و بیماری های محصولات بهاره از جمله پنبه و برنج نیز توضیحاتی ارائه کرد ایشان مهمترین آفت پنبه استان را کرم غوزه وسنک اعلام نمود و خاطر نشان ساخت روش مدیریت تلفیقی بهترین روش مبارزه با آفات و بیماریهای محصولات زراعی می باشد.
سخنران بعدی دکتر محمدرضا پهلوان راد عضو هیات علمی و رییس بخش تحقیقات خاک و آب نیز با حضور در جایگاه در خصوص بررسی وضعیت خاک های استان بیان داشت که خاک به عنوان مجموعه مواد طبیعی سطح زمین است که توانایی نگهداری گیاهان را دارا می باشد. ایشان همچنین در ادامه موضوعاتی در مورد بررسی خاک و حاصلخیزی و شناسایی و نقشه برداری خاک بیان کرد.
رییس بخش تحقیقات خاک و آب در خصوص شناسایی و رده های خاک در استان و مسائل و مشکلات از نظر فرسایش و شور قلیایی و تغییر کاربری اراضی به نکات مهم و کلیدی اشاره کرد.