برگزاری دومین جلسه سال ۹۸ شورای تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی استان در مرکز تحقیقات و آموزش گلستان

دومین جلسه سالجاری شورای تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی استان گلستان در سالن پروفسور جعفر ارشاد مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان ۲۷ تیر ۱۳۹۸برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، در این نشست که با حضور دکتر مختار مهاجر رییس سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان، دکتر ابوالفضل فرجی رییس مرکز و معاونان ایشان، معاونان سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان، روسای کارگروه های پژوهشی، رییس سازمان نظام کشاورزی و منابع طبیعی استان و مدیران بخش های تحقیقاتی مرکز برگزار شد ابتدا دکتر فرجی رییس مرکز و دبیر شورا، ضمن خوش آمد و آرزوی توفیق برای حاضران، گزارش مصوبات جلسه پیشین و روند پیگیری و اجرای بندهای آن را اعلام نمود و بررسی و توضیحات لازم از سوی دستگاه های مرتبط ، به مدیران حاضر در جلسه ارایه شد و همچنین در خصوص سایت آموزش،پزوهشی،ترویجی خوراک دام ایستگاه چالکی. بحث خشکه کاری برنج،توسعه کنجد استان و کنجد ناشکوفا، بحث گل جا لیز در زراعت کلزا،ارائه شیوه نامه دوره های مهارتی در تقویم سال ۱۳۹۸ و … اطلاعات این حوزه را در اختیار مدیران حاضر قرار داد و همچنین گزارشی نیز در خصوص بیماری لکه سفید میگو توسط دکتر آقای رییس مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آب های داخلی – گرگان ارایه شد.
در ادامه با توجه به دستور جلسه و موضوعات مورد سوال و گفتگو از سوی مجریان و اعضای جلسه انجام شد و همچنین در خصوص موارد مختلف وظیفه مندی کارگروه ها، دستگاه های فوق اقدام به ارایه برنامه ها، اقدامات و نقطه نظرات نمودند و در خصوص برنامه های این سازمان ها و وظایف کارگروه ها بحث و گفتگو شد.
در انتها دکتر مختار مهاجر رییس سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان ضمن قدردانی از پیگیری های شورا، در خصوص مسایل مختلف مورد گفتگو و مصوبات جلسه توضیحات مبسوطی را ارائه نمودند.
دکتر مهاجر در بحث سایت الگوی خوراک دام اظهار نمود: با توجه به طر ح های متعددی که در بخش تحقیقات علوم دامی در طی سال های متوالی انجام شد منجر به ایجاد سایت الگوی خوراک دام گردید ،که یک کار تو سعه ای، آموزشی می باشد. ایشان اولویت اصلی سازمان جهاد کشاورزی را در حال حا ضر طرح خشکه کاری برنج ومبارزه با گل جالیز در کلزا اعلام نمود .
رییس سازمان جهاد کشاورزی استان در ادامه نقطه نظر و راهکارهای خود در زمینه موارد طرح شده و سایر موارد از جمله: بحث کشاورزی حفاظتی در جهت حفظ مواد آلی خاک، ایجاد باغات در اراضی شیب دار استان و … نیز بیان نمود.