جلسه هم اندیشی پژوهشگران بخش تحقیقات جنگل ها مرکز تحقیقات و آموزش گلستان با کارشناسان زراعت چوب موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

جلسه هم اندیشی پژوهشگران بخش تحقیقات جنگل ها، مراتع و آبخیزداری مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان و گروهی از کارشناسان زراعت چوب موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور در دفتر ریاست بخش تحقیقات منابع طبیعی برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، مهندس لطف اله پارسایی رییس بخش تحقیقات جنگل ها و مراتع و آبخیزداری در این خصوص گفت: در این برنامه که با حضور سه نفر از کارشناسان زراعت چوب موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور: دکتر فرح بخش، مهندس همتی و مهندس رضایی و گروهی از همکاران بخش و دکتر جعفری مفیدآبادی از پیشکسوتان این حوزه برگزار شد در مورد مسائل مختلف و همچنین در خصوص راه های گسترش مطالعه و تحقیق در زمینه ایجاد و شناسایی پتانسیل های استان در جهت دست یابی به تامین مطمئن خوراک کارخانجات صنایع چوب و تنوع بخشی به آن بحث و تبادل نظر گردید پس از آن به اتفاق ۳ نفر از همکاران بخش در طی ۲ روز از مناطق مختلف و همچنین کارهای انجام شده توسط کارشناسان بازدید بعمل آمد.