اصلاح فضای مزارع گیاهان دارویی ایستگاه تحقیقاتی چالکی مرکز تحقیقات و آموزش گلستان

به همت پژوهشگران بخش تحقیقات جنگل ها، مراتع و آبخیزداری مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان عملیات اصلاح فضای مزارع گیاهان دارویی در ایستگاه تحقیقاتی چالکی به اجرا درآمد.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، مهندس لطف اله پارسایی رییس بخش تحقیقات جنگل ها و مراتع و آبخیزداری در این خصوص گفت: شناسایی و کشت و توسعه گیاهان دارویی از دیر باز مورد توجه سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور بوده است و در سالهای اخیر نیز این مورد یکی از برنامه‌های توسعه ای وزرات جهادکشاورزی در جهت رونق بخشی و اشتغال جوانان می باشد. در این راستا در بخشی از اراضی ایستگاه چالکی با هدف حفظ و تهیه بانک ژن گونه های مهم دارویی به این امر اختصاص داده شد.
در این زمینه با تلاش و کوشش دو نفر از همکاران پیشکسوت بخش منابع طبیعی: زنده یاد مهندس حسین پیر سحرخیز و آقای مهندس مهدی مهدوی، نسبت به تهیه نهال و بذر برخی از ارقام گونه های دارویی و کاشت آن در این فضا اقدام گردید و پس از آن توسط همکاران دیگر این بخش: دکتر سیدعلی حسینی و دکتر محمدعلی دری، مهندس قاسم ابرسجی و دیگر همکاران بخش، تلاش زیادی در جهت استقرار و توسعه گونه های مختلف دارویی شد.
در حال حاضر بیش از ۲۰ گونه دارویی اعم از بوته ای، درختچه ای و درختی در این فضا مسقر می باشد که می تواند پایلوتی برای مطالعه قشرهای مختلف از جمله دانشجویان و کارآموزان و دیگر علاقمندان در زمینه گیاهان دارویی باشد.
لذا از برنامه های بخش تحقیقات منابع طبیعی و آبخیزداری حفظ، نگهداری، ساماندهی و توسعه آن می باشد که در همین راستا در برنامه اصلاحی، نسبت به حذف گیاهان هرز و ساماندهی آن اقدام شد.