کاشت آزمایشات کنجد ناشکوفا در ایستگاه تحقیقات کشاورزی عراقی محله گرگان و کردکوی

کاشت نشای کنجد ناشکوفا در ایستگاه تحقیقات کشاورزی گرگان (عراقی محله) و واحد کردکوی وابسته به مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان انجام شد.


به گزارش روابط عمومی و روابط بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، دکتر محمد تقی فیض بخش رییس ایستگاه تحقیقات کشاورزی عراقی محله (گرگان) در این خصوص گفت: کنجد از گیاهان کم آب بر تابستانه است و یکی از مهم‌ترین مشکلات توسعه کشت آن، ریزش دانه در زمان برداشت می باشد. در فرایند اصلاح این آسیب، طی چند سال گذشته به همت اعضای هیات علمی و محققان و کارشناسان این مرکز، یک توده بذری که مقاوم به ریزش بوده و عملکرد مناسبی نیز دارد جهت کشت در استان گلستان معرفی شد و آزمایشات کشت این محصول در حال انجام و بررسی های دقیق تر می باشد.

دکتر فیض بخش ادامه داد: در سال جاری نیز در راستای ارتقای فرایند بهره برداری مناسب تر از این محصول، چندین آزمایش جهت خالص سازی، تعیین مناسب ترین تاریخ کاشت و… تدوین شده و این رقم در ایستگاه های تحقیقاتی کشت شد و برای نخستین بار تولید نشای این گیاه برای کشت در سطح هفت هکتار در ایستگاه انجام شد که پس از رشد مناسب بوته ها، نشا به زمین اصلی منتقل گردید. نشاهای حاصله در سطح پنچ هکتار در واحد آموزشی شهید روحانی فرد کردکوی و دو هکتار در ایستگاه تحقیقاتی عراقی محله گرگان کشت شدند.