معرفی گونه Lycium depressum در ایستگاه تحقیقاتی مراوه تپه مرکز تحقیقات و آموزش گلستان

معرفی گونه Lycium depressum در ایستگاه تحقیقاتی مراوه تپه توسط پژوهشگران بخش تحقیقات جنگل ها، مراتع و آبخیزداری مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان انجام شد.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، مهندس کریم مقصودلو رییس ایستگاه تحقیقاتی مراوه تپه در این خصوص گفت: بخش وسیعی از مراتع استان گلستان در مناطق خشک و نیمه خشک قرار گرفته اند که در نتیجه کمی نزولات آسمانی در حدود ۲۵۰ میلی متر در سال و میزان تبخیر چندین برابر نزولات و همچنین شوری و سدیمی بودن خاک ها از نظر اکولوژیکی شرایط سخت و شکننده ایی را ایجاد کرده است به همین دلیل احیای پوشش گیاهی بومی یکی از اقداماتی است که جهت جلوگیری از این پدیده می‌تواند مورد توجه قرار گیرد.

به همین منظور یکی از گونه هایی که در اصلاح و احیاء مراتع و با اهداف مختلف باید مد نظر مسولین و دست اندرکاران امر مرتع قرار گرفت گونه ” لیسییوم “می باشد.
شایان ذکر است مهندس شربتی مجری طرح “بررسی خصوصیات اکولوژیکی و مناطق مستعد کاشت گونه Lycium depressum در استان گلستان” در خصوص معرفی گونه گفتند که این گیاه متعلق به خانواده­ Solanaceae مقاوم به خشکی و شوری است این گونه درختچه‌ای، روز بلند بوده در خاک­هایی بافت سیلتی لوم و تا ارتفاع حداکثر ۱۵ متر از سطح دریا با بارندگی متوسط سالیانه ۲۰۰ میلی متر رویش دارد.
بذر این گونه در شرایط جوانه زنی دارای قوه نامیه بالایی بوده و جوانه زنی آن در شرایط آزمایشگاهی و با استفاده از آب مقطر بالغ بر ۷۰ درصد می باشد. نسبت به شوری و خشکی نامتعارف حساس می باشد.