برگزاری جلسه برنامه ریزی توسعه همکاری‌های آموزشی مرکز تحقیقات و آموزش گلستان با آموزش و پرورش استان

به منظور بررسی راهکارهای توسعه و ارتقای آموزش های حوزه کشاورزی و هنرستان کشاورزی، جلسه‌ای با حضور مدیران و کارشناسان مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان و اداره کل آموزش و پرورش استان در محل دفتر مدیر کل آموزش و پرورش استان گلستان در تاریخ ۶ مرداد ۱۳۹۸ برگزار گردید.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، در این نشست که با حضور دکتر ابوالفضل فرجی رییس مرکز، مهندس گوهری کل آموزش و پرورش استان، دکتر محمد علی آقاجانی معاون آموزشی، دکتر علیرضا قدس ولی معاون پشتیبانی، مهندس اسکندرلی رئیس گروه آموزش های رسمی و دکتر حاجیلری معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش استان انجام شد دو طرف در خصوص راهکار های ایجاد هنرستان های کشاورزی در گرگان و مرکز آموزش کردکوی گفتگو شد و راههای اجرای این مهم بررسی شد و مقرر گردید مقدمات ایجاد هنرستان وابسته کشاورزی در واحد آموزشی شهید روحانی فرد کردکوی پس از بحث و بررسی کارشناسی، در دستور کار دو دستگاه قرار گیرد.