برگزاری پنجمین جلسه خشکه کاری برنج در مرکز تحقیقات و آموزش گلستان

پنجمین جلسه پایش مستمر مزارع و هدایت و راهبری کارشناسان با هدف رفع مسایل و مشکلات مبتلابه اراضی شالی­کاری بر بستر خشک و کاشت برنج به روش مستقیم (خشکه کاری) در روز ۱۳-۵-۹۸ در دفتر معاونت پژوهشی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، بدنبال استقبال و توسعه سطح زیرکشت خشکه کاری برنج در استان گلستان و بنا به دستور ریاست سازمان جهاد کشاورزی استان مبنی بر پایش مستمر مزارع و هدایت و راهبری کارشناسان با هدف رفع مسایل و مشکلات مبتلا به اراضی شالی­کاری بر بستر خشک، جلسات مستمر هفتگی با حضور فعال دکتر فرجی رییس، دکتر کیانی معاون پژوهشی، محققان مرکز، معاون و کارشناسان تولیدات گیاهی، مدیر هماهنگی ترویج، مدیر حفظ نباتات، نماینده سازمان نظام مهندسی کشاورزی و همکاران اجرایی در محل این مرکز تشکیل می شود.

پنجمین جلسه با حضور کارشناسان موسسه تحقیقات برنج کشور (معاونت آمل) به منظور تبادل نظر در کنترل علف­های هرز، آفات و بیماری­ها و همچنین هماهنگی برای جلسات آتی با تاکید بر آبیاری، تغذیه و ارقام در محل مرکز و با حضور دیگر اعضا تشکیل شد.

در این برنامه مهندس سبزه در خصوص روند انجام این جلسات و اقدامات انجام شده توضیحاتی ارایه نمود. سپس دکتر کیانی معاون پژوهشی مرکز ضمن معرفی همکاران اظهار داشت که کشت با روش خشکه­ کاری برنج در گلستان با هدف کاهش مصرف آب و حفظ منابع آبی مورد تاکید متولیان قرار گرفته است. اما این شیوه ممکن است مسایل و مشکلات جدیدی را بهمراه داشته باشد که لازم است با پایش و بررسی مستمر برای رفع چالش­های احتمالی اقدامات و تمهیدات لازم اندیشیده شود.

سپس هر یک از اعضا مسایلی را در زمینه گیاه­پزشکی، تغذیه و ارقام مطرح کردند و احتمال تغییر فلور علف­های هرز، آفات و بیماری­ها را در اراضی خشکه­ کاری برنج را مورد تاکید قرار دادند.

در انتها دکتر سوخته­ سرایی در گزارشی کوتاه از مزارع خشکه­ کاری برنج اظهار داشت که کرم ساقه­ خوار برنج در این مزارع مشکلی ایجاد نمی کند ولی کرم ریشه برنج در برخی از اراضی خشکه ­کاری شالی، موجب خسارت شده است و باید به نحوی و با حضور در مزارع کنترل شود.