برگزاری دوره آموزشی مدیران کنترل کیفیت محصولات کشاورزی در مرکز تحقیقات و آموزش گلستان

دوره آموزشی مدیران کنترل کیفیت محصولات کشاورزی در ساختمان شهید حاجی کریمی معاونت آموزش مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان در تاریخ ۱۹ مرداد ۱۳۹۸ آغاز شد.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، دوره آموزشی مدیران کنترل کیفیت محصولات کشاورزی در راستای یک برنامه آموزشی ملی بوده که در چند استان آغاز و اکنون سلسله دوره های این برنامه برای فراگیران استانی که بالاترین استقبال را در سطح کشور داشته و برنامه ثبت نام آن انجام شده به وقوع پیوسته است. در آیین آغازین این برنامه که با حضور دکتر فرجی رییس و دکتر آقاجانی معاون آموزشی مرکز، مهندس مزیدی معاون اداره کل استاندارد استان، مهندس سبزه مدیر هماهنگی ترویج برگزار شد دکتر فرجی ضمن تقدیم سلام و خوش آمد به میهمانان و فراگیران دوره در سخنانی با اشاره به روند انقلاب سبز و پس از آن انقلاب صنعتی و ورود ماشین های کشاورزی و مواد شیمیایی به بخش کشاورزی در راستای افزایش عملکرد و افزایش تولید در واحد سطح، و تغییر نگاه و استراتژی ها از حدود ۴۰ سال پیش با توجه به افزایش قیمت انرژی و نگاه ویژه به بحث سلامت، اهداف اصلی این دوره را برشمرد. در ادامه مهندس مزیدی معاون اداره کل استاندارد ضمن تعریف استاندارد، ماموریت و وظایف، نظام توسعه و آموزش و ترویج استاندارد، در خصوص وظیفه مندی استاندارد در حوزه مدیران کنترل کیفیت، حد مجاز آلاینده ها، سامانه بررسی و اعلام، مدت اعتبار پروانه و برسی اصالت پروانه توضیحاتی را برای فراگیران ارایه داد. در بخش بعدمهندس اخلاقی و دکتر پطرودی همکاران دفتر آموزش بهره برداران موسسه آموزش و ترویج نیز گزارش رجامعی از روند شکل گیری و برگزاری این دوره ها که با همکاری و راهکارهی ۵ موسسه و بخش هایی از وزارت جهادکشاورزی در حال برگزاری است ارایه نمودند. پس از بخش افتتاحیه، دوره رسما آغاز و اساتید در ارتباط نزدیک، نکات این حوزه را در اختیار فراگیران قرار دادند.