حضور پژوهشگران مرکز تحقیقات و آموزش گلستان در جلسه با شرکت تولید کننده محصولات زیست پایه

پژوهشگران مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان در مهر ۱۳۹۸ در جلسه آشنایی با محصولات جدید شرکت رها اندیش از شرکت های بزرگ تولید کننده محصولات زیست پایه حضور فعال داشتند.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، در این جلسه که با حضور همکاران این مرکز: مهندس مبشری و دکتر محبوبه شریفی برگزار شد به بررسی نحو عملکرد این محصولات در شرایط آزمایشگاهی و مزرعه ایی توسط محققان اشاره شد و در ادامه به بحث و تبادل نظر بین کارشناسان در جلسه پرداخته شد. در این جلسه که در سالن قدس جهاد کشاورزی انجام شد، مسئول حفظ نباتات استان دکتر حق نما و همکاران و همچنین مسئول بخش گیاهپزشکی موسسه تحقیقات پنبه دکتر رضی و محقق این موسسه جناب آقای دکتر جوکار نیز حضور داشتند. علاوه بر آن مسئولان فعال کلینیک های سطح استان و مسئولان حفظ نباتاتی استان نیز حاضر بودند.
در ادامه جلسه نیز مسئولان کلینک ها و حفظ نباتات به بیان گزارش های مرتبط با استفاده از عوامل کنترل بیولوژیک در استان پرداختند و در پایان محققان و کارشناسان پیشنهاداتی را به شرکت مذکور جهت بهتر شدن محصولاتشان ارائه دادند.