آغاز عملیات برداشت شلتوک از مزارع تولیدی آموزشی واحد آموزش شهید روحانی فرد کردکوی

عملیات برداشت شلتوک از مزارع آموزشی و تولیدی واحد آموزشی شهید روحانی فرد شهرستان کردکوی وابسته به مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان انجام شد.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، مهندس محسن باقری رییس واحد آموزشی شهید روحانی فرد کردکوی در این خصوص گفت: با توجه به بارندگی های موثر پاییز و زمستان سال گذشته با تلاش همکاران نسبت به ذخیره آب های سطحی در آببندان های مرکز اقدام نمودیم. خوشبختانه حجم قابل ملاحظه ای آب در ۴ آبندان واحد ذخیره گردید.
مهندس باقری در ادامه افزود: بر همین اساس اقدام به کشت ارقام برنج طارم، فجر و ندا در سطح ۲۵ هکتار نموده که در طی روزهای جاری کار برداشت با دو دستگاه کمباین آغاز گردیده است.