بازدید رئیس پارک علم و فناوری استان گلستان از ایستگاه تحقیقاتی چالکی و شرکت های دانش بنیان حاضر در آن

دکتر غفاری رئیس پارک علم و فناوری استان گلستان در جریان حضور خود در این مرکز از ایستگاه تحقیقاتی چالکی وابسته به مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان و شرکت های دانش بنیان حاضر درآن بازدید به عمل آوردند.


به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، در این برنامه که پس از نشست بررسی راه های توسعه همکاری های علمی، فنی، آموزشی و پژوهشی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان و پار ک استان انجام شد اعضای جلسه فوق در محل ایستگاه واقع در ۷ کیلومتری غرب گرگان حاضر شدند و به همراه دکتر غفاری، معاون ایشان، دکتر فرجی، دکتر ربانی نسب رییس مرکز رشد کشاورزی و منابع طبیعی استان و مهندس الازمنی رییس ایستگاه و گروهی از پژوهشگران از برنامه های مختلف از جمله شرکت های دانش بنیان و پروژه های حاضر و کارگاه تولید کنسانتره پژوهشی، آموزشی و ترویجی دام و طیور و سایت پرورش و اصلاح نژاد دام سبک بازدید به عمل آوردند.