بازدید رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان از گنجینه دستاوردهای پژوهشی مرکز تحقیقات و آموزش گلستان

دکتر محمد ولی روزبهان، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان به اتفاق هیات همراه از مزارع تحقیقاتی و گنجینه دستاوردهای پژوهشی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان در ایستگاه تحقیقاتی عراقی محله (گرگان) ۱۵ مهر ۱۳۹۸بازدید به عمل آوردند.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، در این برنامه که با همراهی دکتر ابوالفضل فرجی رییس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، دکتر علیرضا کیانی معاون پژوهش، فناوری و انتقال­ یافته، دکتر فیض بخش رییس و پژوهشگران ایستگاه برگزار شد ابتدا دکتر فرجی در سخنانی ضمن خوش آمد، خلاصه ای از معرفی عملکرد، ظرفیت ها، توانمندی ها و دستاوردهای ارزشمند همکاران در این ایستگاه را ارایه نمود و توضیحات کاملی از برنامه های تحقیقاتی و تولید بذر در ایستگاه را بیان نمود و در ادامه از تاسیسات، امکانات، طرح ها و برنامه ها و پروژه های تحقیقاتی در حال اجرا، بویژه طرح کشت برنج به صورت خشکه کاری و کنجد ناشکوفا بازدید بعمل آوردند و مسایل مختلف این طرح ها از سوی دکتر فرجی و دکتر کیانی مورد اشاره و ارزیابی قرار گرفت.