حضور فعال پژوهشگران بخش جنگل ها، مراتع و آبخیزداری مرکز تحقیقات و آموزش گلستان در جلسه ستاد درختکاری شمال استان

پژوهشگران بخش جنگل ها، مراتع و آبخیزداری در جلسه ستاد درختکاری جهت ایجاد فضای سبز جاده بین شهرهای شما استان حضور یافتند.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، مهندس پارسایی رییس بخش تحقیقات جنگل ها، مراتع و آبخیزداری در این خصوص گفت: پیرو درخواست مدیرکل دفتر فنی، عمرانی، حمل و نقل و ترافیک استانداری گلستان در خصوص درختکاری و زراعت چوب در حاشیه جاده های آق قلا-گمیشان و اینچه برون-مراوه تپه، سه نفر از همکاران بخش تحقیقات جنگلها، مراتع و آبخیزداری در جلسه با اساتید دانشکده جنگل دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی و واحد اجرا در اتاق مدیر پژوهش و فناوری دانشگاه به بررسی موضوع فوق پرداخته و ضمن تشریح موضوع و همچنین جمع بندی و معرفی گونه های مورد نظر در شرایط اقلیمی منطقه، توصیه هایی نیز جهت مقدمات کاشت گونه های معرفی شده و همچنین شرایط نگهداری پس از آن به کارفرماو مجری طرح های یاد شده ارائه نمودند.