پایان برداشت آزمایشات برنج به روش کشت مستقیم (خشکه کاری) در ایستگاه تحقیقات کشاورزی عراقی محله گرگان

عملیات برداشت آزمایشات برنج به روش کشت مستقیم (خشکه کاری) در ایستگاه تحقیقات کشاورزی عراقی محله گرگان وابسته به مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان انجام شد.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، دکتر محمد تقی فیض بخش رییس ایستگاه تحقیقات کشاورزی عراقی محله (گرگان) در این خصوص گفت: برداشت این آزمایشات از ۴۵ روز پیش آغاز شده است و در این آزمایشات که در قالب ۱۲ پروژه تحقیقاتی می باشد جنبه های مختلف به زراعی، به نژادی، علف های هرز، بیماری ها، آفات، تغذیه و آبیاری توسط محققان و کارشناسان مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مورد بررسی قرار گرفت.