برگزاری کارگاه آموزشی و مشاوره محقق معین مرکز تحقیقات و آموزش گلستان با مروجان مسئول پهنه شهرستان آق قلا

جلسه فنی و مشاوره محققان معین مرکز تحقیقات استان، با کارشناسان و مدیریت مرکز خدمات جهاد کشاورزی گرگان بوی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان آق قلا باحضور پژوهشگر مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، دکتر محمد برزعلی در روز ۲۵ مهرماه ۱۳۹۸ برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، در راستای اجرای شایسته طرح نظام نوین ترویج کشاورزی و به منظور ایجاد ارتباط تنگاتنگ بین مروجان پهنه و محققان در خصوص تبادل اطلاعات و انتقال یافته های تحقیقاتی، جلسه حضورمحقق معین مرکز تحقیقات استان، با مروجان مسئول پهنه تولیدی مرکز خدمات جهاد کشاورزی گرگان بوی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان آق قلا برگزار شد.
امروزه از مسائل بسیار مهم در حوزه تولید محصولات کشاورزی رساندن آنها به مراکز مصرف و فروش و حفظ تازگی و مجاز بودن سطوح سموم و عناصر خاص در بافت گیاهان تولید شده است. توسعه الگوهای کشاورزی شهری (Urban Agriculture) می تواند در این موضوعات راه حل خوبی محسوب شود. کشاورزی شهری استفاده از توانمندی های موجود در شهرها بویژه در شهرهای بزرگ جهت تولید برخی محصولات کشاورزی بویژه محصولاتی که دارای مصرف تازه خوری می باشند، است. کاربرد سقف و دیوارهای جانبی منازل و باغچه ها، استفاده از گلخانه های عمودی و گلخانه های بالای سقف منازل از جمله تکنیک های مورد استفاده در کشاورزی شهری محسوب می شود. در این جلسه کارگاه آموزشی در خصوص اجرای کشاوری شهری در شرایط منطقه با حضور کارشناسان و برخی کشاورزهای پیشرو مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در انتهای برنامه پیشنهادات به شرح زیر ارایه شد:
به کارشناسان پیشنهاد گردید در زمینه استفاده از برخی جنبه های اجرایی کشاورزی شهری در حوزه فنی همانند استفاده از فناوری های کشت هیدروپونیک، آئروپونیک، و کشت در آب بر معلومات عمومی خود بیفزایند.
به کشاورزان پیشرو پیشنهاداتی در خصوص موفقیت های این تکنیک در شهرها ارائه و اعلام آمادگی جهت پیگیری طرح ها و علایق آنها در خصوص کشاورزی شهری اعلام شد.