برگزاری دومین جلسه سالجاری کمیته فنی بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی مرکز تحقیقات و آموزش گلستان

دومین جلسه سالجاری کمیته فنی بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان در روز ۹ ۲۹ مهرماه ۱۳۹۸ در دفتر ریاست بخش با حضور اعضای هیئت علمی و کارشناسان بخش برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، در این جلسه ابتدا، دکتر جلال محمدزاده رییس بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی مرکز ضمن ارائه گزارشی از روند اجرایی و وضعیت طرح های سال ۹۸، در ارتباط با وضعیت جاری بخش از لحاظ علمی و فنی و فعالیت­های آزمایشگاهی انجام شده با اعضای بخش به بحث و گفتگو پرداختند. همچنین در این جلسه به معرفی دکتر کمالی پاشا کلا به عنوان عضو هیئت علمی جدید بخش در رشته آبیاری و زهکشی پرداخته شد و در انتها نیز هریک از اعضای بخش گزارشی از عملکرد و برنامه های خود در سال ۹۸ و نقطه نظرات و دیدگاه های خود را در ارتباط با نیازهای پژوهشی استان در حوزه فنی و مهندسی ارائه دادند.