کاشت چغندرقند پاییزه در ایستگاه تحقیقات کشاورزی گنبدکاووس

کاشت چغندرقند پاییزه سال زراعی جاری در دهه­ اول آبان ماه ۹۸ در ایستگاه تحقیقات کشاورزی گنبدکاووس وابسته به مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان انجام شد.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، دکتر عبدالعزیز حقیقی رییس ایستگاه تحقیقات کشاورزی گنبدکاووس در این خصوص گفت: چغندرقند پاییزه در مساحت بالغ‌ بر چهارده هکتار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی گنبدکاووس با حضور دکتر یوسف‌آبادی مجری پروژه کشت نشایی چغندرقند کشور کشت شد که شش هکتار از این مزرعه چهارده هکتاری به‌صورت مجزا برای تولید نشای چغندرقند جهت تأمین بذور نشایی در سایر استان‌های کشور می باشد.

شایان ذکر است در روند انجام شایسته این عملیات و پس از اتمام کاشت مزارع چغندرقند در ایستگاه، دکتر یوسف‌آبادی ضمن ابراز خشنودی از همکاری رئیس و کارکنان در کارهای آماده‌سازی زمین و اقدامات به‌موقع کاشت، کمال رضایت خود را ابراز نمود.