بازدید و نشست رئیس و معاون پژوهشی مرکز تحقیقات و آموزش گلستان از بخش تحقیقات منابع طبیعی و آبخیزداری

دکتر ابوالفضل فرجی رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان به اتفاق دکتر علیرضا کیانی معاون پژوهشی مرکز در تاریخ ۱۸ آبان ماه ۱۳۹۸ نشستی با اعضای هیات علمی و کارشناسان بخش تحقیقات منابع طبیعی و آبخیزداری داشتند و در جریان روند اجرای برنامه های تحقیقاتی و مسائل فنی بخش قرار گرفتند.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، در این جلسه ابتدا مهندس پارسایی ضمن خوش آمد و تقدیر و تشکر از حضور رئیس، معاون پژوهشی و رئیس حوزه ریاست در بخش، به بیان برنامه ها، تشکیل کارگروه ها تخصصی در بخش، همچنین برخی مسائل و مشکلات پیش رو و ارتباط با بخش های اجرایی و دانشگاه توضیحاتی ارائه نمودند.
در ادامه هریک از همکاران نیز مشکلات و برخی مسائل حوزه تخصصی خود بیان نمودند و پس از آن دکتر کیانی و ریاست مرکز به جمع بندی مسائل مطرح شده پرداخته و پیشنهاداتی در جهت حل و یا کاهش برخی از مشکلات ارائه نمودند و اظهار امیدواری نمودند که انشاا… در حد توان مرکز نسبت به رفع مشکلات اقدام گردد.