برگزاری دوره آموزشی سامانه سنجش سیستم اطلاعاتی جغرافیایی GIS در مرکز تحقیقات و آموزش گلستان

دوره آموزشی سامانه سنجش سیستم اطلاعاتی جغرافیایی GIS با حضور همکاران مرکز و سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان در مرکز آموزش شهید حاجی کریمی گرگان وابسته به مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان به مدت سه روز برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، هدف از برگزاری این دوره، آموزش ویژه ۳۰ نفر از کارشناسان مجموعه مرکز و سازمان می باشد و مدرس این دوره مهندس محمدی در قالب ۱۸ ساعت (سه روز) آموزش ها و برنامه های کارگاهی، دانش این حوزه را به شکل کاربردی در اختیار این گروه قرار داد.