حضور گروه ارزشیابی موسسه تحقیقات باغبانی کشور در مرکز تحقیقات و آموزش گلستان

گروه نظارت و ارزشیابی موسسه تحقیقات باغبانی کشور در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان حضور یافت.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، گروه نظارت و ارزشیابی موسسه تحقیقات باغبانی کشور در راستای ارزیابی طرح‌های پژوهشی باغبانی در حال اجرا در استان در این مرکز حضور یافت.
در این برنامه دکتر عبداللهی و دکتر آقاجانزاده به سرپرستی مسوول نظارت و ارزشیابی موسسه تحقیقات باغبانی، دکتر علی‌روحی با حضور در بخش تحقیقات زراعی باغی با حضور ریاست مرکز، معاونت پژوهشی، ریاست بخش زراعی باغی و محققان باغبانی به بررسی روند اجرای طرح‌های پژوهشی و مسایل و مشکلات باغبانی پرداختند.
در ادامه برنامه بازدید از طرح ها در محل ایستگاه‌های تحقیقاتی ورسن و چالکی صورت گرفت. همچنین به منظور آشنایی با توانمندی های استان، بازدید از کارخانه فرآوری زیتون در روستای تخشی محله و نهالستان درختان میوه در مینودشت نیز انجام شد.