اجرای طرح الگویی سیستم های سطوح ابگیر باران در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان

به همت پوهشگران بخش تحقیقات منابع طبیعی و آبخیزداری طرح الگویی سیستم های سطوح ابگیر باران در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان به اجرا در آمد.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، مهندس لطف اله پارسایی رییس بخش تحقیقات منابع طبیعی و آبخیزداری مرکز در این خصوص گفت: ین طرح براساس یافته های پژوهشی طرح های سیستم های سطوح آبگیر باران توسط مهندس غلامرضا شاهینی عضو هیات علمی این بخش در زمین مجاور بخش طراحی و پیاده سازی شد.
سیستم های سطوح ابگیر باران روش های اجرایی ساده ای هستند که با ابزار ساده به راحتی بر روی عرصه قابل پیاده سازی می با شند. اساس این سیستم ها بر تمرکز آب باران و انتقال آن به بخش ذخیره سیستم می باشد که می توان در بخش ذخیره آب با غرس نهال مثمره یا غیر مثمر به رشد بهتر گونه کشت شده رسید.
با توجه به مشکلات اقلیمی بوجود آمده در سال های اخیر و خشک تر شدن مناطق مختلف کشور مدیریت منابع آب با روش سیستم های سطوح آبگیر باران یکی از راهکارهای اساسی استفاده بهینه ریزش های جوی به منظور تولید محصولات کشاورزی می باشد.