برگزاری دومین جلسه کار گروه آب و خاک شورای تحقیقات استان گلستان

دومین جلسه کارگروه آب و خاک شورای تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی استان در سال ۱۳۹۸ با حضور اعضای کارگروه در محل دفتر معاونت پژوهشی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان در روز چهارشنبه ۲۹ آبان ماه تشکیل شد.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، در این برنامه که با حضور مهندس زمانی به عنوان نماینده مدیریت آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی، دکتر جلال محمدزاده دبیر کارگروه آب و خاک و رئیس بخش تحقیقات فنی و مهندسی، دکتر کیانی معاونت پژوهشی مرکز و عضو کار گروه، دکتر پهلوان راد عضو کار گروه و رئیس بخش خاکشناسی در محل دفتر معاونت پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی انجام شد ابتدا دکتر کیانی ضمن خوش آمد گویی و ابراز خرسندی از تشکیل کار گروه به ارائه نقطه نظرات و اولویت های تحقیقاتی این مرکز به نحوه همکاری مرکز با مدیریت آب و خاک استان پرداخت.
در ادامه دکتر محمدزاده به توانایی ها و پتانسل ­های بخش تحقیقات فنی و مهندسی در زمینه های مختلف در اجرای نیازهای تحقیقاتی و مطالعاتی واحد خاک و آب اشاره کردند و با ارائه دو پروپوزال تحقیقاتی در ارتباط با ارزیابی کاربرد آب شور زهکش ها” و “ارزیابی عملکرد سامانه زهکش های زیرزمینی” پرداخت .
همچنین دکتر پهلوان نیز در ارتباط با بهره مندی از امکانات آزمایشگاه بخش خاک شناسی توسط مدیریت آب و خاک و تهیه پروژه هایی تحقیقاتی در زمینه اثر سیل بر ویژگی های خاک پرداخت. همچنین از طرف مدیریت آب و خاک ارزیابی و پایش آب و خاک استان نیز پیشنهاد گردید .