جلسه فنی محققان معین مرکز تحقیقات و آموزش گلستان با مروجان مسئول پهنه شهرستان رامیان

جلسه فنی محققان معین مرکز تحقیقات کشاورزی استان، با کارشناسان و مدیریت مرکز خدمات فندرسک مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان رامیان با حضور پژوهشگران مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، در راستای اجرای شایسته طرح نظام نوین ترویج کشاورزی و به منظور ایجاد ارتباط تنگاتنگ بین مروجان پهنه و محققان در خصوص تبادل اطلاعات و انتقال یافته های تحقیقاتی، جلسه حضور محققان معین مرکز تحقیقات استان، مهندس حمیدرضا صادق نژاد، دکتر محبوبه شریفی و مهندس لیلا حبیبیان با مروجان مسئول پهنه تولیدی مرکز خدمات فندرسک مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان رامیان برگزار شد.
دراین برنامه در خصوص مسائل مختلف فنی منطقه از جمله:
۱- بررسی مسائل فنی و اجرایی مربوط به اجرای طرحهای تحقیقاتی توسط کارشناسان پهنه مراکز جهاد کشاورزی
۲- بررسی مسائل مربوط به خشکه کاری برنج در منطقه
۳- بازدید از مزرعه انتخاب مشارکتی ارقام پنبه و بررسی بوته های پنبه در مرحله گیاهچه ای مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در انتهای برنامه پیشنهادات گروه به شرح زیر ارایه شد:
۱- مدفون نمودن صحیح تمامی میوه های باقیمانده بر روی درختان در خاک و یا از بین بردن آنان
۲- استفاده از دیسک بسیار سبک برای اختلاط بقایای گیاهی با خاک در سطح بین درختان
۳- ترغیب به تکمیل آبیاری تحت فشار قطره ای در تمامی باغ