بازدید معاون آموزشی آموزش و پرورش شهرستان بندر ترکمن از امکانات و فعالیت های واحد آموزشی شهید روحانی فرد کردکوی

معاون آموزشی آموزش و پرورش شهرستان بندر ترکمن به اتفاق مدیران هنرستان کاردانش و فنی و حرفه ای با حضور در واحد آموزش شهید روحانی فرد کردکوی وابسته به مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، از پروژه ها و برنامه و امکانات آموزشی پژوهشی بازدید نمودند.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، مهندس اسکندرلی رئیس گروه آموزش های رسمی مرکز در این خصوص گفت: در این برنامه ابتدا مدعوین از تمامی قسمت ها و واحدهای مرکز کردکوی بازدید بعمل آوردند سپس در محل دفتر مدیریت مرکز کردکوی تشکیل جلسه دادند. درپایان جلسه مقرر شد دانش آموزان رشته های مرتبط از بندر ترکمن در قالب آموزش های برون سپاری در سال آینده از امکانات آموزشی مرکز حداکثر استفاده را نمایند و مرکز آموزش کردکوی نیز برای پذیرش دانش آموز اعلام آمادگی کرد. بازدید کنندگان از وجود چنین امکانات اولین بار آگاهی یافتند و برای استفاده از چنین امکاناتی اعلام آمادگی کردند.
لازم به ذکر است که مرکز کردکوی ظرفیت پذیرش ۳۰۰ نفر دانش آموز را دارد و در حال حاضر تعداد ۴۰نفر دانش آموز در رشته گیاهان دارویی در آن مشغول به تحصیل هستند.