نشست صمیمی معاون پژوهشی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی با همکاران بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات و آموزش گلستان

دکتر نادر عباسی معاون محترم پژوهشی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی در نشستی که با اعضای هیئت علمی و کارشناسان بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان در تاریخ یکشنبه ۱۰ آذر ماه ۱۳۹۸ داشتند و در جریان روند اجرای طرح های تحقیقاتی و مسائل فنی بخش قرار گرفتند.
در این برنامه ابتدا دکتر محمدزاده رئیس بخش ضمن خوش آمد گویی، از پیگیری برنامه های بخش و حضور معاون پژوهشی در بخش تقدیر و تشکر نمود و گزارشی از فعالیت ها، طرح ها و پروژه های پژوهشی محققان بخش ارائه داد. در ادامه اعضای هیات علمی و پژوهشگران بخش به ارایه نقطه نظرات و دیدگاه های فنی خود در رابطه با طرح ها و پروژه های تحقیقاتی مختلف و پروژه کشت نشایی پنبه پرداختند. سپس در ابتدا دکتر عباسی ضمن تشکر از زحمات و تلاش های بخش، نقطه نظرات و پاسخ های خود را در خصوص نظرات مطرح شده ارایه نمود و خواستند موسسه نیز پیگیری نظرات اعلام شده از سوی بخش را داشته باشند.