برگزاری دوره مهارتی پرورش مرغ بومی ویژه سربازان در استان گلستان

دوره مهارتی پرورش مرغ بومی ویژه سربازان به همت معاونت آموزش مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان و مدیریت جهاد کشاورزی در شهرستان بندرترکمن برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، دوره مهارتی پرورش مرغ بومی مورد نیاز سربازان وظیفه در راستای تفاهم نامه فی مابین مرکز تحقیقات، آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان با نیروهای مسلح در استان برگزار شد و در این برنامه تعداد ۳۲ نفر از سربازان دریابانی شهرستان بندرترکمن از خدمات آموزشی بهره مند شدند.