بازدید مدیران و مربیان هنرستان شهرستان مینودشت از امکانات و فعالیت های مرکز تحقیقات و آموزش گلستان

مدیران و مربیان هنرستان کاردانش و فنی حرفه ای آموزش و پرورش شهرستان مینودشت در تاریخ ۲۶ دی ماه سال ۹۸ با حضور در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، از پروژه ها و برنامه و امکانات آموزشی و پژوهشی بازدید نمودند.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، مهندس اسکندرلی رئیس گروه آموزش های رسمی مرکز در این خصوص گفت: در این برنامه ابتدا مدعوین از برخی از قسمت ها و واحدهای مرکز بازدید بعمل آوردند و در ادامه نشست مشترک برنامه ریزی دو دستگاه برگزار شد و بر همکاری آموزشی با این مرکز در خصوص واگذاری دانش آموزان در قالب قرار دادهای آموزشی برون سپاری تاکید نمودند و در پایان جلسه مقرر شد دانش آموزان رشته های مرتبط در قالب آموزش های برون سپاری در سال آینده از امکانات آموزشی مرکز حداکثر استفاده را نمایند و مرکز نیز برای پذیرش دانش آموز اعلام آمادگی کرد.