ارائه گزارش کرم گلوگاه انار به همت پژوهشگران بخش تحقیقات گیاهپزشکی مرکز تحقیقات و آموزش گلستان

دکتر ثمانه ملک شاهکویی پژوهشگر بخش تحقیقات گیاهپزشکی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان گزارشی در ارتباط با کرم گلوگاه انار را در جلسه هم اندیشی انار ارایه نمود.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، دکتر معصومه یونس آبادی رییس بخش تحقیقات گیاهپزشکی مرکز در این خصوص گفت: پیرو برگزاری جلسه هم اندیشی انار که در دی ماه سال جاری در دفتر ریاست مرکز با حضور ریاست و معاونت پژوهشی و جمعی از محققان مرکز و رئیس حفظ نباتات و کارشناسان جهاد کشاورزی و همچنین حضور گسترده انارکاران استان برگزار گردید، دکتر ثمانه ملک شاهکویی به ارائه گزارشاتی در ارتباط با یکی از آفات بسیار مهم انار که کرم گلوگاه انار می باشد و سالانه خسارت بسیار زیادی به انارکاران دنیا وارد میکنید، ارائه کرد وبا توجه به چرخه خاص زندگی این آفت که کاملا درون میوه است و امکان کنترل شیمیایی به روش های معمولی برای این آفت تقریبا صفر است ایشان در مورد به روزترین روش های کنترلی این آفات در دنیا و امکان استفاده از این روش در باغات انار گلستان توضیحات کامل و جامعی ارائه دادند و در انتها نیز محققان بخش گیاهپزشکی به سوالات حضار در ارتباط با سایر آفات و بیماری های انار پاسخ دادند.