حضور فعال پژوهشگر بخش تحقیقات زراعی و باغی مرکز تحقیقات و آموزش گلستان در کارگاه برنامه‌ریزی سرشاخه کاری باغات با استفاده از ارقام جدید و تجاری در استان همدان

طی هفته پایانی بهمن ماه ۹۸ کارگاه برنامه‌ریزی، هماهنگی، هم اندیشی و تبادل تجربیات پیرامون موضوع سرشاخه کاری باغات با استفاده از ارقام جدید و تجاری در استان همدان برگزار شد و مهندس مینا غزاییان پژوهشگر گروه باغبانی بخش تحقیقات زراعی و باغی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان در این دوره شرکت فعال داشت.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، به منظور برنامه‌ریزی، هماهنگی، هم اندیشی و تبادل تجربیات پیرامون موضوع سرشاخه کاری باغات با استفاده از ارقام جدید و تجاری، طی روزهای سه شنبه و چهارشنبه ۲۹ و ۳۰ بهمن‌ماه جلسه‌ای به دعوت مدیر کل دفتر امور میوه‌های سردسیری و خشک وزارت جهاد کشاورزی در محل سازمان جهاد کشاورزی همدان و باغات استان همدان برگزار گردید. در این جلسه مهندس غزاییان به ارائه گزارش از وضعیت پکان در استان و برنامه های پیشنهادی این حوزه پرداخت.
شایان ذکر است در این نشست پیرامون برنامه‌ریزی سرشاخه‌کاری باغات سه محصول انگور، گیلاس و پکان تصمیم‌گیری و جمع بندی صورت گرفت.