حضور فعال بانوان همکار مرکز تحقیقات و آموزش گلستان در کشت گونه های درختی و دارویی

بانوان همکار بخش تحقیقات جنگل ها، مراتع و آبخیزداری مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان در برنامه کشت گونه های درختی و دارویی حضور فعال و پر رنگی داشتند.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، مهندس لطف اله پارسایی رییس بخش تحقیقات جنگل ها، مراتع و آبخیزداری در این خصوص گفت:  از فعالیت های عمده اسفند ماه همکاران این بخش، تکمیل و کاشت گونه های درختی و درختچه ای و همچنین ایجاد کلکسیون گیاهان دارویی می باشد و در این زمینه بانوان همکار حضور فعالانه ای داشته اند که از آن جمله می توان به: نقشه کشی برای کلکسیون گیاهان دارویی، کاشت نهال های درختی و درختچه ای، کشت سرو کامیس برای فضای سبز کنار جاده ای داخل باغ بوتانیک و آماربرداری گونه های کشت شده و … اشاره کرد و در این مهم دکتر فاطمه فدایی، دکتر اکرم احمدی، مهندس زوار و مهندس شجاعی نقش تاثیر گذاری داشتند.