برداشت پروژه گیاهان علوفه­ ای پاییزه در ایستگاه تحقیقات کشاورزی عراقی محله گرگان

برداشت پروژه گیاهان علوفه­ ای پاییزه در ایستگاه تحقیقات کشاورزی عراقی محله گرگان وابسته به مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، فروردین ۱۳۹۹ انجام  یافت.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، دکتر محمد تقی فیض بخش رییس ایستگاه تحقیقات کشاورزی عراقی محله (گرگان) در این خصوص گفت:  با توجه به کمبود بارش در کشور و عدم توزیع مناسب‌ زمانی و مکانی بارش­ها، همچنین بروز خشکسالی‌های متعدد در سالیان گذشته، ضرورت تغییر الگوهای تناوبی برای مقابله با مشکل کم آبی بیش از پیش احساس می­ شود.

یکی از مشکلات بخش کشاورزی تولید علوفه مورد نیاز دامداری­ها است و قسمت عمده تولید علوفه در فصل تابستان و از طریق کشت ذرت که مصرف آب بالایی دارد تامین می­ گردد برای رهایی از این مشکل بایستی قسمتی از تولید علوفه در فصل پاییز و زمستان و با اتکا به نزولات جوی تامین گردد در همین راستا و جهت آشنایی بهره­بردارن، کارشناسان و کشاورزان یازده گیاه علوفه ­ای (خردل علوفه­ ای، کلزا علوفه­ ای، شبدر برسیم، جو، کشت مخلوط شبدر برسیم و جو، تریتیکاله، گلرنگ علوفه ­ای، خلر، ماشک، چغندر علوفه­ ای و باقلا)در آبان ماه ۱۳۸۸ به صورت تحقیقی- ترویجی کشت شدند.

در نخستین مرحله برداشت در تاریخ نهم فروردین ۱۳۹۹چهار گیاه (جو، کلزا علوفه­ ای،شبدر برسیم، کشت مخلوط شبدر برسیم و جو) برداشت شدند.