فراخوان مقاله همایش نقش جهاد کشاورزی در تحقق گام دوم انقلاب

همایش نقش جهاد کشاورزی در تحقق گام دوم انقلاب در هفته جهاد کشاورزی در خرداد ۱۳۹۹ در گرگان برگزار می شود.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، این همایش در ۱۴ محور انجام می شود که اطلاعات کامل در پوستر همایش به شرح زیر آمده است: