ارایه سرویس های مشاوره به همت پژوهشگران بخش تحقیقات گیاهپزشکی مرکز تحقیقات و آموزش گلستان

به همت پژوهشگران بخش تحقیقات گیاهپزشکی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان سرویس های مشاوره و توصیه های فنی به کشاورزان ارایه می شود.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، دکتر معصومه یونس آبادی بخش تحقیقات گیاهپزشکی مرکز در این خصوص گفت: با آغاز فصل بهار و شیوع آفات و بیماری ها در مزارع و باغات استان مراجعه مردمی به بخش تحقیقات گیاهپزشکی همچون سال های گذشته روند افزایشی پیدا کرده است.

کشاورزان و باغداران شریف استان، با مشاهده علایم آفات و بیماری ها در مزارع و باغات خود نمونه هایی از آن ها تهیه کرده و با مراجعه به بخش مذکور با محققان گیاهپزشک مشورت نموده و محققین و کارشناسان مجرب نیز توصیه های لازم جهت کنترل آفات و بیماری ها را به ایشان ارائه می دهند.