اجرای سیستم آبیاری قطره‌ای در کلکسیون ارقام باغی مرکز تحقیقات و آموزش گلستان

به همت همکاران اداره خدمات فنی و پشتیبانی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، سیستم آبیاری قطره‌ای در باغ احداثی کلکسیون ارقام باغی این مرکز انجام شد.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، مهندس غلامعلی غلامی رییس اداره خدمات فنی و پشتیبانی مرکز در این خصوص گفت: سیستم آبیاری قطره‌ای در باغ احداثی کلکسیون ارقام باغی با ۶۷ رقم از گونه‌های مختلف درختان میوه از قبیل انواع مرکبات، زیتون، هلو، شلیل، آلو، انار، انگور، توت، سیب و گلابی با همکاری بخش تحقیقات زراعی و باغی توسط نیروهای خدمات فنی و پشتیبانی پیاده سازی و قابل بهره‌برداری گردید.

پاسخ دهید